Şebnem Beşevlek
Veteriner Hekim

Fevziye Eliaçık
Medikal Danışman

Onur Koçyiğit
Yardımcı Personel